eğe ne demek?

  1. Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga.
  2. Maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç.
  3. Maden vesaire yontmaya mahsus ince dişli alet. Törpü.
  4. (en)File.
  5. (en)Riffler.

eğe çizgisi

  1. Eğe dişlerinin oluşturduğu çizgi.

eğe deneyi

  1. Haddelenmiş parçaların yüzey kusurlarını bulmak için, yüzeylerini eğeleyerek yapılan deney.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eğe çizgisieğe deneyieğe dişieğe kemiğieğe sapıeğe talaşıeğecieğekeğeleğelemeeğbeeğdieğdirişeğdirme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın