duyu organları ne demek?

 1. Göz, kulak gibi vücudun dış yüzeyinden gelen uyartıları almaya yarayan organlar. Reseptör organlar.
 2. Görme, işitme, koku, basınç, tat, denge, dokunma, ağrı ve ısı duyularını alan organlar, organa sensum.Dgr.: anat. organa sensuum
 3. Vücudun dış yüzeyinden gelen uyartıları almaya yarayan organlar, reseptör organlar.
 4. (en)Sense organs.
 5. (fr)Organes des sens

duyu organı

 1. (en)Sense organ.

duyu

 1. İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, hasse.
 2. Algılama yeteneği.
 3. İnsan ve hayvanlarda dış dünyanın etkisini duyma yeteneği.
 4. (en)Sensation.
 5. (en)Sense.

organ

 1. Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv
 2. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.
 3. Örgen
 4. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar.
 5. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa.
 6. T. Uzuv. Canlılarda belli bir vazifeyi yapmak için bir arada yaratılmış nesiclerin teşkil ettiği vücud parçası. (El, ayak, baş, göz.. gibi)
 7. (en)Member.
 8. (en)To supply with an organ or organs; to fit with organs; to organize.
 9. (en)Wind instrument whose sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function a periodical that is published by a special interest group; 'the organ of the communist party' a government agency or instrument devoted to the performance of some specific function; 'The Census Bureau is an organ of the Commerce Department'.
 10. (en)Agency.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

duyu organıduyuduyu alıcılarduyu alıcılarıduyu ayağıduyu kaldıranduyu kıllarıduyu merkeziduyu örgeniduyu reseptörleriduyduy prizduyalduyanduyan kimseorganları normal yerine getirmekorganların etkileşimiorganlarını ayırmakorganlara aitorganlaşma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın