donam faktörü ne demek?

 1. Bir ağda, yaka uzunluğunun ağ uzunluğuna oranı.
 2. (en)Hanging ratio.

donam

 1. Bir evin kapı, pencere, tavan, döşeme vb. bölümleri.
 2. Gemi ve sandalların donanımları
 3. Ağ uzunluğunun, yaka uzunluğuna belli bir oranda çatılması işlemi.
 4. (en)Ornament.
 5. (en)Mujerío.

donam aralığı

 1. Donam düğümleri arasındaki mesafe.
 2. (en)Ornament length.

faktör

 1. Etken, etmen
 2. Bk. üretimfaktörleri
 3. Bk. etken
 4. Gen, genetik etken
 5. Vitaminler ve diğer esansiyel elementler
 6. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan.
 7. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.
 8. Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde.
 9. İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.
 10. Fr. Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

donamdonam aralığıdonamadonamakdonamımsızdonadonakaldonakalandonakalmadonakalmakdondon çatlağıdon çözülmekdon gömlekdon juanfaktörfaktör akışkanlığıfaktör analizifaktör analizli skalafaktör arz fonksiyonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın