doğuş ne demek?

 1. Doğma işi veya biçimi

  Senelerden beri güneşin doğuşunu seyretmedim.

  S. F. Abasıyanık
 2. Hıristiyan peygamberi İsa'nın doğduğu yıl.
 3. 1. doğmak işi veya biçimi. 2. bkz. dövüş.
 4. Doğum, doğma.
 5. Bir gök cisminin gözlem yerinin ufuk düzlemi üzerinde görünmesi.
 6. (en)Birth of Jesus christ.
 7. (en)Natal.
 8. (en)Birth.
 9. (en)Genesis.
 10. (en)Nativity.
 11. (en)Origin.
 12. (en)Rising.
 13. (en)Nascency.
 14. (en)Offshoot.
 15. (en)Generation.
 16. (en)Rise.
 17. (fr)La naissance de Jésus-Christ

doğuştan

 1. Kişinin doğduğu andan beri var olan, öğrenilmiş şeylerin sonucu olmayarak, doğuşla birlikte gelen, fıtri
 2. Yaradılıştan
 3. Kalıtsal olmayan ve doğuşta meydana gelen fizyolojik ve morfolojik bozukluklar.
 4. Doğumda var olan, sonradan biçimlenmemiş, konjenital, konjenitalis.
 5. Kalıtsal, herediter, irs
 6. (en)Innate.
 7. (en)Congenital.
 8. (en)Trueborn.
 9. (en)Inborn.
 10. (en)Inbred.

doğuştan alakrima

 1. Doğuştan gözyaşı salgısının yetersizliği veya yokluğuyla belirgin seyrek olarak küçük cüsseli köpek ırklarında görülen bir bozukluk.
 2. (en)Congenital alacrima.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğuştandoğuştan alakrimadoğuştan anevrizmadoğuştan artrogripozis hidranensefali sendromudoğuştan bağışıklıkdoğuştan bağışıklık yetersizliğidoğuştan eklem sertliğidoğuştan enfeksiyondoğuştan gelen yetenekdoğuştan hak kazanılan mülkdoğudoğu afrika işbirliğidoğu afrika kalkınma bankasıdoğu afrika topluluğuDoğu Afrika tripanosomozisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın