diverticulum tubae auditivae ne demek?

  1. Divertikülüm tuba auditiva

divertikülüm

  1. Doğal bir kanala veya organ lumenine açılan son ucu kapalı patolojik boşluk
  2. Ayrılan yol.
  3. Kör kese.
  4. (en)Diverticulum.

diverticulum

  1. Divertikülüm
  2. Bkz. divertikül
  3. Bir vücut boşluğundan dallanan kese

diverticulum nasi

  1. Divertikülüm nazi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

diverticulumdiverticulum nasidiverticuladiverticulardiverticulectomydiverticulitisdiverticulitis prepucediverticletubatuba auditivatuba leketuba uterinatubahatubtub gurnardtub thumpertub thumping
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın