dispelling ne demek?

 1. Dağıtma
 2. Def etme
 3. Giderme
 4. Kovma

dağıtma

 1. Dağıtmak işi, tevzi etme.
 2. Nüfusun belli özeklerde aşırı ölçüde yığılmasından doğan sakıncaları gidermek amacıyla, kentbilim yöntemlerinden yararlanarak, bu özeklerde yaşayan ve çalışan insanlardan bir bölümünü yeni yerleşim yerlerine kaydırmak.
 3. (en)Distribution.
 4. (en)Allocate.
 5. (en)Disbandment.
 6. (en)Dispersal.
 7. (en)Dissipation.
 8. (en)Dispensation.
 9. (en)Issue.
 10. (fr)Dispersion

dispel

 1. Defetmek
 2. Yok etmek
 3. Dağıtmak
 4. Gidermek

dispeace

 1. Barışsızlık, katılmama, ihtilaf, çekişme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dispeldispeacedispeçdispeççidispek ücreti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın