diskinezi ne demek?

 1. Devinim bozukluğu.
 2. İstemli hareketlerin bozulması.
 3. (en)Dyskinesia.

devinim

 1. Devinme işi, hareket
 2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.
 3. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş.
 4. Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.
 5. Zaman içinde durum değiştirme.
 6. Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket.
 7. Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi; olay çatkısına göre incelenir.
 8. Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi; olay çatkısına göre incelenir.
 9. 1 - Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; zaman içinde durum değiştirme. 2- Olabilirlikten gerçekliğe geçiş. 3- Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş; bir düşünce sürecinin başlaması. 4- Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan " toplumsal, tinsel vb. güçlerin baskısı.
 10. Televizyon yayınında sese karşı görüntüyü belirtmekte kullanılan genel terim.

diskinetoplastik dönem

 1. Kimi tripanosomatidlerin belirli gelişim evrelerinde kinetoplastlarındaki DNA içeriğini kaybettikleri dönem. Bu evreler memelilerde yaşarken vektörlerde yaşayamazlar.
 2. (en)Dyskinetoplastic stage.

diskin alanı

 1. Bk. dairenin alanı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

diskinetoplastik dönemdiskin alanıdiski çıkarırdiskiformdiskimsi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın