disciple ne demek?

  1. Mürit, havari, öğrenci, öndere bağlı olan kimse, çömez
  2. Taraftar, mürit, talebe
  3. Havari

discipleship

  1. Müritlik, öğŸrencilik, havarilik

disciplinable

  1. Disipline edilebilir, eğŸitilebilir, eğŸitim verilebilir, direktif verilebilir; disiplini hak eden, eğŸitilmeyi hak eden; disiplin işŸlemine tabi tutulan

Türetilmiş Kelimeler (bis)

discipleshipdisciplinabledisciplinariandisciplinarydisciplinary actiondisciformdisciminate todiscdisc brakedisc controllerdisc diseasedisc jockey
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın