dili ahmakça bakmak ne demek?

 1. (en)Gawk

gawk

 1. Dili ahmakça bakmak
 2. Ahmak veya hantal kimse
 3. Bön bön bakmak, aval aval bakmak, bakakalmak

dili

 1. (en)Debunk

dili aceleyle

 1. (en)Hotfoot

ahmakça

 1. (ahma'kça) Ahmağa yakışır nitelikte, aptalca
 2. Biraz ahmak
 3. (en)Doltish.
 4. (en)Foolishly.
 5. (en)Stupidly.
 6. (en)Like an idiot.
 7. (en)Silly.
 8. (en)Vacuous.

bakmak

 1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek
 2. Aramak.
 3. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak
 4. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek
 5. Beslemek, geçindirmek.
 6. Bir iş birinden beklenmek.
 7. Hastayı muayene etmek.
 8. Tedavi etmek için ilgilenmek.
 9. Bk. başvurmak
 10. (en)Front on to.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dilidili aceleyledili açdili aç kurt gibidili açılmakdili ağırlaşmakdili alizedili allahın cezasıdili ana konudili aniden manevra yapmakdildil adasıdil ağız vermemekdil ailesidil akrabalığıahmakçaahmakahmak gelin yengeyi halayığı sanırahmak ıslatanahmak kimseahmak misafir ev sahibini ağırlarahmaahmad jebrilahmadinejadahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın