dişlerini karıştırmak ne demek?

 1. (en)Pick one's teeth.

pick

 1. Kazma
 2. Kürdan
 3. Mızrap
 4. Seçme hakkı veya fırsatı
 5. Elle toplanan meyva miktarı
 6. Ucu sivri bir şey ile, dürtme.
 7. Seçmek
 8. Delmek, delik açmak
 9. Kazmak
 10. Yolmak, koparıp toplamak

dişlerini gıcırdatmak

 1. (en)Gnash one's teeth, grate one's teeth, grit one's teeth, grind one's teeth.

dişlerini kenetlemek

 1. (en)Grit one's teeth.

karıştırmak

 1. Karışma işini yaptırmak.
 2. İçinde ne olduğunu anlamak veya aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak
 3. Yemeği dibinin tutmaması için kaşıkla altüst etmek.
 4. Kurcalamak, oynamak.
 5. Üstünkörü okumak, araştırmak, incelemek
 6. Göz atmak, üstünkörü okumak
 7. Ayırt edememek, tam olarak seçememek.
 8. Bir yayında isteyerek yapılan karışma. (Yayını bozmak amacıyla yapılır).
 9. (en)Mess smth.
 10. (en)About.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dişlerini gıcırdatmakdişlerini kenetlemekdişleri birbirine geçmekdişleri dökülmekdişleri düzeltme ile ilgili dişçilikdişleri olandişleri tamdişlerdişler dizisidişlerarası abanığıdişlere aitdişlere yapışan şekerdişle ilgilidişlekdişlemedişlemekdişlememekkarıştırmakkarıştırmakarıştırma borusukarıştırma çubuğukarıştırma köreltme sistemikarıştırma masasıkarıştırkarıştırankarıştırarak hazırlamakarıştırcakarıştırıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın