destanımsı ne demek?

 1. Destanı andıran, destana benzeyen, destan gibi.

destan

 1. Hikaye, kıssa.
 2. Kahramanlık öykülerine verilen isim
 3. Bkz. anlatı
 4. Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope.
 5. Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri.
 6. Çağdaş Türk edebiyatında biçim ve içerik yönünden, geleneksel destanlardan ayrılık gösteren uzun kahramanlık şiiri.
 7. Bk. kutkoşuk
 8. Hile, mekr, tenvir.
 9. (Dest. C.) Eller.
 10. (en)Epic.

destan filmi

 1. Sinemada destan türünün özeliklerini taşıyan film. Toplumların ulusa dönüşümü, bu dönüşüm sırasındaki uğraşıları, bu uğraşılarda öne çıkan kahramanları konu alan; birbirine karşıt güçler arasındaki çatışmaları yansıtan; insan ile çevresi arasındaki ilişkileri veren destan türünün sinema özelliklerine uydurulmuş biçimi: Üstün güçlü, yiğit, atılgan, açık yürekli, içinden çıktıkları toplumun özlemlerini simgeleyen kahramanlar; bu kahramanların çapına uygun karşıt güçler; tehlikelerle dolu, uçsuz bucaksız çevre; coşkulu, korkulu, gergin bir hava; soluk kesecek olaylar, kanlı çatışmalar, vb. bu çeşit filmlerin başlıca özellikleridir.
 2. (en)Epic film.
 3. (al)Epischer film
 4. (fr)Film épopée

Türetilmiş Kelimeler (bis)

destandestan filmidestan gibidestan kömesidestan tarzı oyun
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın