dervişin fikri ne ise ne demek?

 1. Insan, önem verip düşündüğü şeyi konuşmaktan kendini alamaz.

dervişin fikri ne ise zikri de odur

 1. Insan, önem verip düşündüğü şeyi konuşmaktan kendini alamaz.

derviş

 1. Daha çok lakap olarak kullanılan isim.
 2. Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen.
 3. Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse.
 4. Kırlangıç balığının pek küçüğü.
 5. Her şeyi hoş gören kimse.
 6. Allah için alçak gönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden veya bir tarikata bağlı bulunan kimse.
 7. Fakir ve muhtaç kimse.
 8. Alçak gönüllü.
 9. Gayet mütevazi ve kanaatkar olan.
 10. (en)Fakir.

fikri

 1. Düşünerek meydana getirilen şey.
 2. Düşünce ile ilgili.
 3. Düşünülerek oluşturulan.
 4. Fikre ait.
 5. (en)Thought, belief, concept, idea, opinion, mind, advice, suggestion, attitude, cogitation, conceit, conception, estimation, hint, impression, inspiration, notion, position, thinking, verdict, view, voice, sentiments.

ne

 1. Neden.
 2. Neon elementinin simgesi.
 3. Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu.
 4. Hangi şey
 5. Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem.
 6. Her şey.
 7. Birçok şey.
 8. Hangi
 9. Nasıl.
 10. Şaşma veya abartı bildiren bir söz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dervişin fikri ne ise zikri de odurdervişderviş türbesidervişandervişanedervişanidervishdervish lodgedervish orderfikrifikri amiyanefikri erdemlerfikri fasidfikri hakfikri haklarfikri infiradıfikri muzmerfikri mülkiyetfikri mülkiyet haklarıfikrfikr i sabitfikra anlatfikrenfikret
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın