denklem yanılgısı ne demek?

  1. Bazı etkenlerin gözönüne alınmaması nedeniyle denklemin gerçek bağıntıyı tümüyle gösteremediği durumlardaki yanılgı.
  2. (en)Error in équation.

denklem

  1. İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele
  2. Bir yanında olaya giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşan yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik.
  3. Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklarda yer alan özdeklerin değişimlerini nicel olarak gösteren anlatım türü.
  4. (en)Equation muadele.
  5. (en)Equation.

denklem düzenleyici

  1. (en)Equation editor.

yanılgısı

  1. (en)ß -error.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

denklemdenklem düzenleyicidenklem düzenleyicisi sunucusudenklem ile göstermekdenklem numarasını girindenklem yönergeleridenklemçevirme dilidenklemedenkleme transformatorudenklemekdenkdenk balamadenk bütçedenk bütçe çarpanıdenk bütçe çoğaltanıyanılgısıyanılgıyanılgı değişkesiyanılgı kuşağıyanılgı küçültme gücüyanılgı payı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın