denk elemanlar ne demek?

 1. " ~ " bir A kümesinde denklik bağıntısı olmak üzere, a ~ b olacak biçimdeki a ve b elemanları. Başka bir anlatımla, bir denklik sınıfındaki herhangi iki eleman.
 2. (en)Equivalent elements.
 3. (fr)Élémentes équivalentes

denk

 1. Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri.
 2. Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmasıyla oluşan yük, balya
 3. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler.
 4. Ağırlık bakımından eşit olan.
 5. Uygun, nitelik yönünden eşit.
 6. Balya.
 7. Aynı yaş ve değerde olan.
 8. (en)Balanced.
 9. (en)Equal.
 10. (en)Equivalent.

denk balama

 1. (en)Package

eleman

 1. Öge, unsur.
 2. Bir toplulukta çalışan insanların her biri
 3. Kümeye ait varlıklardan her biri.
 4. Bk. bölme
 5. (Lat: Element) Unsur. Bileşik bir şeyi meydana getiren basit şeylerden biri. Bir bütünün parçaları.
 6. (en)Element.
 7. (en)Component.
 8. (en)Factor.
 9. (en)Personnel.
 10. (en)Rmployee.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

denkdenk balamadenk bütçedenk bütçe çarpanıdenk bütçe çoğaltanıdenk dağılım fonksiyonlarıdenk denklemlerdenk empedansdenk etmekdenk formüllerdenden aşağı haliden bakmakden baskaden başkaelemaneleman açığıeleman aranıyoreleman frekansieleman köprüsü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın