deneme devresinde olan kimse ne demek?

 1. (en)Probationer

probationer

 1. Gözetim altındaki kişi
 2. Gözaltında olan hafif suçlu
 3. Deneme devresinde olan kimse.
 4. Stajyer, göz hapsinde tutulan kişi

deneme

 1. Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan eser
 2. Denemek işi, sınama, deneyim, tecrübe
 3. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
 4. Atma ya da atlama yapan yarışçının, her dönede birer kez kullandığı sınama hakkı.
 5. Araştırmacının, deneklere yöntemi uyguladığı, verileri elde ettiği ve çıkan sonuçların değerlendirdiği ve bu üç elementi tasarım sırasında denetlediği bir çalışma.
 6. Bir olayı veya genel bir gerçeği keşfetmek veya göstermek için kullanılan bir işlem.
 7. (en)Trial, experiment.
 8. (en)Crack.
 9. (en)Test.
 10. (en)Testing.

deneme alanı

 1. (en)Proving ground.

olan

 1. Olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
 2. (en)Pron. one.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

denemedeneme alanıdeneme alanideneme amaçlı fabrikadeneme atışıdeneme balonudeneme baskısıdeneme çekimideneme eşlemideneme evliliğidenedene holedenebdeneboladenefdevresidevreseldevresel tepkidevredevre açıcıdevre açıp kapayıcı cihazdevre anahtarıdevre analizi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın