denaturation ne demek?

 1. Denatürasyon
 2. DenşŸirme, tağŸyir, doğŸallığŸını bozma, doğŸal yapıyı bozma, doğŸalsızlaşŸtırma, doğŸal özellikleri değŸişŸtirme veya ortadan kaldırma, yapaylaşŸtırma; alkolün içilmeyecek bir hale dönüşŸtürülmesi işŸlemi

denatürasyon

 1. Bozunma
 2. Dna'Nın iki iplikçiğini bir arada tutan hidrojen bağlarının yüksek sıcaklık ya da kimyasal madde vb. etkenlere maruz bırakmak suretiyle kırılması ve DNA'nın tek iplikçikli forma dönüşmesi.
 3. Bir proteinin ikincil, üçüncül veya dördüncül yapılarının bozularak birincil yapılarına dönüşmesi ve böylece biyolojik etkinliğini kaybetmesi.
 4. Belirli pH sınırlarının dışı ve yüksek sıcaklık gibi fiziksel etkenlerle veya bazı kimyasal maddelerin etkisiyle DNA'nın iki polinükleotidini bir arada tutan hidrojen bağlarının koparılarak tek zincirli DNA oluşturulması veya bir proteinin birincil yapısı bozulmadan ikincil, üçüncül veya dördüncül yapısının bozulmasında olduğu gibi bir makromolekülün doğal yapısının bozulması ve biyolojik etkinliğini kaybetmesi.
 5. Bir maddenin ısı, ışın vb. etkilerle doğal niteliklerinin değişmesi veya değiştirilmesi.
 6. (en)Denaturation.
 7. (fr)Denaturation

denaturation of proteins

 1. Proteinlerin denatürasyonu

denaturated alcohol

 1. Içilmez alkol

Türetilmiş Kelimeler (bis)

denaturation of proteinsdenaturated alcoholdenaturated proteinsdenaturalisationdenaturalisedenaturalizationdenaturalizedenaturalizing
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın