deksklorfeniramin ne demek?

 1. Klasik antihistaminik ilaç.
 2. (en)Deschlorpheniramine.

klasik

 1. Kökleşik
 2. Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
 3. XVll. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan.
 4. Üzerinde çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı).
 5. Sanatta kuralcı.
 6. Alışılmış olan, yenilik getirmeyen, geleneksel
 7. Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser.
 8. Fr. Çok eskiden yazıldığı halde değerini kaybetmeyen eser veya san'at eseri.
 9. (en)Classical.
 10. (en)Standard.
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın