defterdar kapısı ne demek?

 1. Osmanlı devleti Maliye bakanlığı.

defterdar

 1. Bir ilin para işlerini yöneten en üst düzeydeki görevli.
 2. Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli.
 3. Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek buyurucusuna verilen san.
 4. İllerde maliye işleriyle uğraşan yüksek görevli.
 5. Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nazırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur.
 6. (en)Head of the financial department.
 7. (en)District treasurer.
 8. (en)The official heading on provincial treasury.

defterdarlık

 1. Defterdar olma durumu.
 2. Defterdarın makamı.
 3. Defterdarın görevi.
 4. Defterdarın çalıştığı yapı.
 5. Eskiden maliye bakanlığı.
 6. (en)Financial office.
 7. (en)Internal revenue office.
 8. (en)Revenue board.
 9. (en)Revenue office.
 10. (en)Office of the director of finance of a province.

kapı

 1. Osmanlı Devleti'nde resmi görev yeri
 2. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.
 3. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat
 4. Devlet dairesi.
 5. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân
 6. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.
 7. Gidere yol açan gereksinim.
 8. Ev gezmesi için gidilen yer.
 9. (en)Door.
 10. (en)Portal.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

defterdardefterdarlıkdefterde kayıtlıdefterden silmekdefterdefter açmakdefter bilgisayardefter değeridefter eminikapısı açıkkapısı açık olmakkapısına kilit vurmakkapısını aşındırmakkapısını çalmakkapısızkapısız kalmakkapısız leventkapısalkapıkapı açmakkapı adresikapı ağasıkapı ağzı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın