debatably ne demek?

 1. Tartışılabilir bir şekilde
 2. Şüpheli bir şekilde
 3. Kuşku uyandıran bir şekilde
 4. İtiraz edilebilir bir biçimde
 5. Şüpheyle

tartışılabilir

 1. (en)Questionable, arguable, disputable, negotiable, challengable, contestable, debatable, moot.

debatable

 1. Münakaşa edilebilir
 2. Tartışılabilir, soruşturulabilir
 3. Soruşturulması gereken
 4. Kuşkulu, şüpheli

debatable issue

 1. Tartışılabilir sorun
 2. Tartışmaya açık konu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

debatabledebatable issuedebatable timedebatdebate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın