değiştirge ne demek?

 1. Bir değişiklik yapılması için verilen önerge, tadil teklifi.
 2. Belli bir değerler kümesinde değişebilen, bilinmeyen bir nicelik.
 3. (en)Parameter.

değiştirgeç

 1. Röle.
 2. Bir ya da birkaç araçtan ya da yayın dizgesinden, çeşitli biçimlerdeki dalgayı alan ve bunları başka bir biçimde bir ya da birkaç başka araç ya da yayın dizgesine veren aygıt. (Buna göre, sesyayar, sestoplar, plakçalar, vb. birerdeğiştirgeçtir).
 3. (en)Transducer.
 4. (al)Wandler, Transduktor
 5. (fr)Transducteur

değiştirgen

 1. Bir işlevin uzbilimsel yazımına giren, dileğe bağlı değerler alabilen bir nicelik.
 2. Bir işlevin uzbilimsel yazımına giren, dileğe bağlı değerler alabilen bir nicelik.
 3. (en)Parameter.
 4. (al)Parameter
 5. (fr)Paramètre

Türetilmiş Kelimeler (bis)

değiştirgeçdeğiştirgendeğiştireçdeğiştirendeğiştiren ilaçdeğiştiren kimsedeğiştiren şeydeğiştici
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın