daraltıcı te ne demek?

 1. Bir ağzı küçük çaplı olan Te.

daraltıcı dirsek

 1. Borunun hem çapını daraltan hem de doğrultu değiştiren bağlantı parçası.

daraltıcı ekbileziği

 1. İki ayrı çaptaki boruyu eklemekte kullanılan ekbileziği.
 2. (en)Reducing coupling.

te

 1. Tellür elementinin simgesi.
 2. Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı, okunuşu.
 3. Sıhhi tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça.
 4. Bk. tellür (II)
 5. (en)TechEncyclopedia http://www techweb com/encyclopedia/.
 6. (en)Chemical symbol for Tellurium.
 7. (en)Hand.
 8. (en)Brittle silver-white metalloid element that is related to selenium and sulfur; it is used in alloys and as a semiconductor; occurs mainly as tellurides in ores of copper and nickel and silver and gold.
 9. (en)The syllable naming the seventh note of any musical scale in solmization.
 10. (en)Topics in Education 10.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

daraltıcı dirsekdaraltıcı ekbileziğidaraltıcı gelirler politikasıdaraltıcı harcama politikalarıdaraltıcı maliye politikasıdaraltıcıdaraltıcı para politikasıdaraltıcı politikalardaraltıtete arikinui dame te atairangikaahute atairangi kaahute reoteatea bagtea balltea breadtea breaktea caddytt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın