darülfünun ne demek?

Kökeni: Arapça

 1. Üniversite
 2. Üniversite. (1 Ağustos 1933'de İstanbul Dar-ul Fünunu yerine Üniversite kurulmuştur.) (Osmanlıca'da yazılışı: dar-ül-fünun)
 3. Arapça “ev” anlamına gelen dār, “fenler, ilimler” anlamına gelen funūn kelimelerinden oluşmaktadır.
 4. (en)University.

üniversite

 1. Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
 2. Genellikle fen, edebiyat, hukuk, tıp, mühendislik gibi alanlarda eğitim ve araştırma yapan fakültelerden oluşan yüksek öğretim kurumu.
 3. (en)University.
 4. (en)College.
 5. (en)Varsity.
 6. (en)School.

darülfülfül

 1. Biber ağacı

darül aman

 1. Sığınılacak, korunulacak yer. (Osmanlıca'da yazılışı: dâr-ül amân)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

darülfülfüldarül amandarül cihaddarül harbdarül hicredarül hikmet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın