dağ yürümezse abdal yürür ne demek?

 1. "büyüklük taslayan birinde bitecek bir işimiz varsa biz onun ayağına gidip işimizi görmeliyiz" anlamında kullanılan bir söz.

dağ

 1. Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleri.
 2. Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan.
 3. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık.
 4. Büyük üzüntü, acı
 5. Yerkabuğunun çıkıntılı, yüksek; eğimli yamaçlarıyla çevresine egemen ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad.
 6. Çevresindeki araziye göre çok yüksek olan toprak, kaya veya kumdan tepe.
 7. Orman.
 8. (en)Mountain.
 9. (en)Montane.
 10. (en)Mount.

dağ adamı

 1. Kaba saba, görgüsüz kimse, dağdan inme.
 2. (en)Mountain man.

abdal

 1. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri.
 2. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.
 3. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.
 4. Gezgin derviş.
 5. Genel olarak gezginci dervişlere verilen ad.
 6. Anadolu'da göçebe bir halkın adı.
 7. Afganistan'da bir Türk boyunun adı.
 8. Yetmiş ermişe verilen ad.
 9. Br şeye akıl yormak istemeyen, tevekkülcü, kalendermeşrep.
 10. Tarikat mensubu, dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş kimse.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dağdağ adamıdağ alabalığıdağ anasıdağ ardında olsun dadağ ardında olsun da, yer altında olmasındağ armududağ arslanıdağ aslanıdağ ayısıyürümeyürüme aletiyürüme arabasıyürüme bacaklarıyürüme bandı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın