dışavurumcu ne demek?

  1. Dışavurumculuk akımına bağlı olan sanatçı, ekspresyonist.
  2. (en)Expressionist.

dışavurumcu tiyatro

  1. Doğalcıların aşırı doğa kopyacılığına, izlenimciler ve simgecilerin içedönük gizemciliğine karşı bir tepki olarak Almanya'da ortaya çıkmış ve 1910 ile 1924 yılları arasında etkin olmuş bir akım. Çıkışı o dönemdeki Almanya'nın toplumsal ve ekonomik durumundan kaynaklanmıştır. Otoriteye başkaldırıyı, daha iyi bir düzen isteğini içeren bu akımda çeşitli eğilimler yer alır. Oyun yapılarında sürekli bir akış yerine, kısa sahneler vardır; şiirli konuşmalardan makine tıkırtılarına değin uzanan bir dil özelliğini kapsar. Oyun kişileri bireyi değil, yığını, sınıfı ya da topluluğu yansılar. Düşünceyi iletmede, gergi üzerine düşürülen resimlere, yazılara ve sinema filmlerine başvurulur. Epik tiyatroyu etkilemiştir.
  2. (en)Expressionistic theatre.
  3. (fr)Théâtre expressioniste

dışavurumculuk

  1. (Lat. exprimere = dile getirmek, dışlaştırmak]: Doğalcılık ve izlenimciliğin karşıtı olan modern sanat akımı. // Bu akım, ön planda ne nesnel doğayı ne de öznel doğa izlenimlerini yansıtmak ister; onun dile getirmek istediği, ruhsal yaşantının içerikleri ile tinsel içeriklerdir.
  2. (en)Expressionism.
  3. (fr)Expressionisme
  4. (la)Exprimere

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışavurumcu tiyatrodışavurumculukdışavurumdışa açık büyümedışa açık büyüme modelidışa açık ekonomidışa açık sanayileşmedışa açıklık derecesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın