dışındalama ne demek?

  1. Ortak yanları bulunmayan sınıf ya da karakter arasındaki mantıksal bağıntı.

dışındalı

  1. Bazı dillerde çoğul birinci kişi iki türlü olur; Konuşan kimse kendisiyle birlikte karşısındakileri de kastederse İÇİNDELİ ( Inclusive ) şekli, yalnız kendi tarafını kastederse DIŞINDALI ( Exclusive ) şekli kullanılır.
  2. (fr)Exclusive

dışındalık hali

  1. Bazı dillerde bir şeyin "dışında" olanları anlatmak için kullanılan isim hali.
  2. (fr)Extraessif

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışındalıdışındalık halidışındadışında bırakmadışında bırakmakdışında bir şeydışında tutmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın