dünyasalcılık ne demek?

  1. Dünyayı tek bir insan topluluğu olarak gören ve dünyanın siyasal birliğini gerçekleştirmeyi amaçlayan öğreti.

dünyasal

  1. Görüngübilimde dış dünyayla ilgili olan.
  2. (en)Worldly, mundane, secular, terrestrial.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dünyasal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın