düğün çiçekleri ne demek?

 1. Su üstü, su altı, yüzen bitkiler olup, aynı zamanda nemli topraklar üzerinde sürünücü bitki olarak da gelişen makroskobik su bitkileri.
 2. (la)Ranunculus

düğün çiçeği

 1. Düğün çiçeğigillerin örnek bitkisi, turnaayağı, sütlüce (Ranunculus).
 2. (en)Buttercup.

düğün çiçeğigiller

 1. İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya.
 2. Yaprakları parçalı ve karşılıklı dizilişli, çanak ve taç yaprakları beş parçalı, ışınsal ya da bilateral simetrili, aken ya da folikül meyveli, hermafrodit, nadiren bir eşeyli, dünyada 50 cins ve 1800 türle, ülkemizde ise 17 cins ve 180 kadar türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu, nadiren çalımsı ya da tırmanıcı özellik gösteren bitkiler.
 3. (la)Ranunculaceae

çiçek

 1. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme.
 2. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği.
 3. Bitki, çiçek açan bitki.
 4. Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
 5. Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi
 6. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse.
 7. Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
 8. Açan kır veya bahçe bitkisi.
 9. İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.
 10. Akut, enfeksiyöz bir hastalıktır. Her yaşta ve her cinsten kişiler bu hastalığa yakalanabilir. İki tipi vardır: Variola major ve variola minor.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düğün çiçeğidüğün çiçeğigillerdüğündüğün alayıdüğün aşıyla dost ağırlanmazdüğün bayram etmekdüğün çorbasıdüğün değil bayram değil eniştem beni niye öptüdüğün dernekdüğün dernek, hep bir örnekdüğüdüğücekdüğülcükdüğümdüğüm atmaçiçeklerin sapları üzerindeki duruşuçiçeklerini yolmakçiçeklere aitçiçeklerle doluçiçeklerle kaplıçiçeklemeçiçeklemekçiçeklençiçeklendirmeçiçeklendirmekçiçekçiçek aççiçek açançiçek açan bitkiçiçek açma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın