cumhuriyeti ne demek?

  1. (en)[cumhuriyet] republic, form of government in which citizens hold the power to elect their representatives, nation in which citizens elect their representatives.

cumhuriyet

  1. Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.
  2. Halkın egemenliği kendi elinde tuttuğu devlet biçimi.
  3. Devlet reisi, millet veya Millet Meclisleri tarafından seçilen hükümet şekli. Demokraside temsili hükumet şekli. Halkın hür olarak seçtiği temsilciler (Millet vekilleri ve senatörler) aracılığı ile egemenliğini, (hakimiyetini) kullanmasına dayanan hükumet şekli. Cumhuriyetin birbirinden farklı üç tatbik şekli vardır.1- Parlementer hükumet: Hükumeti meclisler karşısında bağımsız sayan şekil.2- Meclis hükumeti: Hükumeti meclise bağlı sayan şekil.3- Başkanlık hükumeti: Devlet ve hükumet başkanı aynı kişidir ve halk tarafından seçilir. Hükumeti başkan kurar, başkan değiştirir. Başkan meclislere karşı bağımsızdır. (Amerika'daki gibi.) (Orada benden sordular ki: Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?Ben de dedim: Yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir Cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım isbat eder. Hülasası şudur ki: O zaman şimdiki gibi, hali bir türbe kubbesinde inzivada idim, bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum, ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: Bu karıncı ve arı milletleri Cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten tanelerini karıncalara veriyorum. Sonra dediler: Sen selef-i salihine muhalefet ediyorsun? Cevaben diyordum: Hülefa-i Raşidin hem halife hem Reis-i cumhur idiler. Sıddık-ı Ekber (R.A.) Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i kirama elbette Reis-i Cumhur hükmünde idi. Fakat, manasız isim ve resim değil, belki, hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar Cumhuriyetin reisleri idiler. Ş.)(Cumhuriyet ki: Adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. H.)
  4. (en)Republic.
  5. (en)Commonwealth.

cumhuriyet altınları

  1. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından 1924 yılında alınan bir kararla 1925 yılında basılan altın para.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cumhuriyetcumhuriyet altınlarıcumhuriyet bayramıcumhuriyet hükümeticumhuriyet müddediumumisicumhuriye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın