credentialed ne demek?

  1. Bir kimsenin yeteneklerini ve niteliklerini doğrulayan belgeleri olan (örneğin, referanslar, tavsiye mektubu)
  2. Yeterlilik belgeleri olan

credential

  1. İtimat sebebi, delil
  2. Kimlik kartı, ehliyet, vekaletname, itimatname gibi evraklar

credentials

  1. İtimatname
  2. Güven belgesi
  3. Vesika, kimlik belgeleri
  4. Referans

Türetilmiş Kelimeler (bis)

credentialcredentialscredentcredencecredenza
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın