covenanted ne demek?

 1. SözleşŸmeli

sözleşmeli

 1. Sözleşmeye dayanan, sözleşme yapılmış olan, mukaveleli, kontratlı.
 2. Sözleşme yapılarak.
 3. Akdî, mukavelevî (bk. sözleşimsel).
 4. (en)Done by agreement or under contract.
 5. (en)Contractual.
 6. (en)Sb who is bound by a contract.
 7. (en)Founded on contract.

covenantee

 1. Taahhüt sahibi, resmi anlaşŸma ile bir sözü kabul eden kimse

covenant

 1. Akit, ahit, söz, sözleşme, anlaşma, mukavele, muahede
 2. Akdetmek, ahdetmek, anlaşmaya girmek, sözleşmek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

covenanteecovenantcovenantorcovencoventrate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın