covalent ne demek?

  1. Eşdeğerli
  2. Elektron paylaşımına ait veya ilgili (Kimya)

eşdeğerli

  1. (Lat. aequivalens = eş değerli, değerce eş olan) : 1- Bir başka değerin yerine konabilen (değer). 2- (Mantıkta) Kaplamı ve anlamı aynı olan, ama tanımlarında değişiklik gösteren (önerme ve terimler). Aralarında mantıksal eşitlik bulunan (terim ya da önermeler). (Ör. A B'nin babasıdır ve B A'nın oğludur.), eşgeçerli ile eşanlamlıdır.
  2. (en)Equivalent.
  3. (fr)Équivalent
  4. (la)Aequivalens

covalent bond

  1. Kovalent bağ
  2. Ortak bağ

covalent bonding

  1. kovalent (eş)bağlanma; atomların birbirlerine, elektronlarını paylaşarak bağlanmalarıdır.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

covalent bondcovalent bondingcovalent bondscovalent modificationcovalent radiuscovalentlycovalencecovalency
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın