cosec ne demek?

  1. (cosecant) eşŸkesenlik, bir üçgenin iki tarafının oranı (Trigonometri)

cosecant

  1. Kosekant.
  2. Kosekant

cosecant antenna

  1. Kosekant anteni

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cosecantcosecant antennacosecant functioncosecoseismalcoscos lettucecos okulucos sitecos ve tg simgeleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın