cop ile vurmak ne demek?

 1. (en)Cosh

cosh

 1. Cop
 2. Cop ile vurmak.
 3. Coplamak

cop ile yere sermek

 1. (en)Sap.

cop

 1. Kalın, kısa değnek.
 2. Polislerin kullandığı genellikle lastikten yapılan sopa.
 3. Polis ve polis görevlisi askerlerin taşıdığı, kauçuktan yapılma sopa.
 4. (en)Baton.
 5. (en)Blackjack.
 6. (en)Cosh.
 7. (en)Truncheon.
 8. (en)Finished cotton thread formed into a cylindrical package with conical ends.
 9. (en)Command observation post SACLOS SemiAutomatic Line Of Sight.
 10. (en)Billy.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

vurmak

 1. Elini veya elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla çarpmak.
 2. Ses çıkarmak için, bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca çarpmak
 3. Etkisi bir yere kadar uzanmak, sokulmak, girmek, duyulmak, yansımak, aksetmek
 4. Hızla değmek, çarpmak.
 5. Sürmek.
 6. Takmak, koymak
 7. Bağlama, ilişkilendirmek
 8. Olduğundan başka biçimde görünmek.
 9. (en)Bang.
 10. (en)Beat.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cop ile yere sermekcopcop dyedcop itcop outcop out artistcop shopcopacabana bildirgesicopacabana declarationcopacabana deklerasyonucoco championco channel interferenceco channel stationsco creationileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın