conversion gain ne demek?

 1. Dönüşüm kazancı

dönüşüm

 1. Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılap, transformasyon
 2. Görevinin değişikliğe uğraması yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme.
 3. Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi, transformasyon.
 4. Aristoteles'in Poetika adlı yapıtında oyun kahramanının yazgısında beklenmedik birdönüşüm. Talihin dönmesi.
 5. Veri seti normal dağılımdan uzak olduğunda, verileri daha farklı bir ölçüm skalasında logaritmik, karekök gibi matematiksel bir fonksiyon yardımıyla tüm ham veriyi normal dağılım elde etmek üzere dönüşüme uğratma işlemi.
 6. Dünya halkbiliminde bir amacı gerçekleştirmek, cezadan kaçınmak ya da yarışma kazanmak amacıyla genellikle büyüsel yollarla, insan, hayvan, nesne ve doğaüstü güçlerin birbirlerinin biçim ve görevlerini alabileceklerine ilişkin evrensel halk inancı, bk. halkbilim, büyü,dönüşümcü,dönüşümcülük.
 7. (en)Transformation.
 8. (en)Transmutation.
 9. (en)Mutation.
 10. (en)Conversion.

conversion conductance

 1. Dönüşüm iletkenliği

conversion device

 1. Dönüştürme aygıtı

gain

 1. Bir devredeki çıkış sinyalinin giriş sinyaline oranını ifade eden yükseltim ölçüsü.
 2. Almak
 3. I, f oluk, yiv; f oluk açmak
 4. I, f kazanç, kâr; yarar, fayda, men faat; artma, artış; f kazanmak, kâr etmek; varmak, ulaşmak; ileri gitmek (saat); iler lemek gains i kazanç, gelir gain ground ilerlemek gain on one yarışta (önde giden koşucuya) yavas yavaş yaklaşmak, aradaki mesafeyi kapatmak gain the ear of birine söz geçirmek gain the upper hand ustün gelmek,galipolmak gain time vakit kazan mak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

conversion conductanceconversion deviceconversion doneconversion electronconversion equipmentconversionconversion factorconversion of energyconversion of funds approachconversion of timeconversableconversanceconversancyconversantconversant withgaingain a bad reputationgain a footholdgain a hearinggain a majoritygain a pointgain a victorygain accessgain admissiongain advantage fromgai illetgaiagaiactosegaibgaib tufeyl
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın