constrict ne demek?

 1. Baskı yapmak
 2. Sıkmak, sıkıştırmak
 3. Kısıtlamak
 4. Büzmek
 5. Daraltmak

baskı

 1. Bir eserin basılış biçimi veya durumu
 2. Bası sayısı.
 3. Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri.
 4. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı.
 5. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm
 6. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
 7. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.
 8. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
 9. Tutma görevi alınan karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacı ile uygulanan yakın savunma türü.
 10. T. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik.

constricted

 1. Kıt
 2. Sıkışık
 3. Kısıtlı
 4. Dar

constrictedly

 1. Sıkıştırılmış
 2. Dar bir şekilde
 3. Büzülmüş olarak
 4. Sınırlı bir biçimde

Türetilmiş Kelimeler (bis)

constrictedconstrictedlyconstrictingconstrictionconstrictiveconstrictive pericarditisconstrictorconstrainconstrain numericconstrainableconstrainedconstrained optimizationconstconstableconstabularyconstanceconstancy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın