con smb. out of ne demek?

 1. Mahrum etmek

mahrum

 1. Yoksun
 2. Yoksun.
 3. Maddi veya manevi nimetlerden uzak kalmak.
 4. (en)Deprived.
 5. (en)Destitute.
 6. (en)Unprovided.
 7. (en)Bankrupt in.
 8. (en)Devoid of.
 9. (en)Shorn.
 10. (en)Shorn of.

con

 1. Dikkatle okumak, incelemek
 2. Dümen kullanmak, gemi idare etmek
 3. (--ned, --ning) aldatmak, kandırmak
 4. Dolandırmak, kandırmak, yutturmak
 5. Gemiyi yöneltmek.
 6. Öntakı ile, beraber.
 7. Con brio, con spirito canlı olarak.
 8. Argo suçlu
 9. Karşı, aleyhte
 10. Dolandırıcılık.

con dense

 1. Yoğunlaştırmak, koyulaştırmak
 2. Özetlemek, kısaltmak

out

 1. Dışarı çıkarmak, çıkarmak, dışarı atmak, kovmak, nakavt etmek
 2. Ünlem,, dışarı dışarıda
 3. Dışarıya
 4. Dışında
 5. Arasından
 6. Meydana, ortaya
 7. Sız (kalmış)
 8. Bütün bütün, tamamen: sonuna kadar
 9. Yüksek sesle
 10. Edat dışarıya, dışarıda

Türetilmiş Kelimeler (bis)

concon densecon manconakryconariumconariusconationconativeconcantrated feedconcantrated feed mixturecoco championco channel interferenceco channel stationsco creation
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın