comprehensible ne demek?

  1. Kavranabilir
  2. Anlaşılır
  3. Makul
  4. Anlaşılabilir

kavranabilir

  1. (en)Comprehensible, conceivable, cognizable, understandable, perceivable, perceptible.

comprehensibleness

  1. Anlaşabilirlik
  2. Açıklık, tutarlılık

comprehensibly

  1. Anlaşılabilir bir şekilde
  2. Anlaşılır biçimde
  3. Idrak edilebilen bir şekilde

Türetilmiş Kelimeler (bis)

comprehensiblenesscomprehensiblycomprehensibilitycomprehensioncomprehensive
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın