compound connected transistor ne demek?

 1. Bileşik bağlantılı transistor

bileşik

 1. Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.
 2. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde).
 3. Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.
 4. Görüntü ile sesin aynı film üzerinde yer alması durumu.
 5. Birkaç elementden yapılmış madde.
 6. Belirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek.
 7. Belirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek.
 8. (en)Composite, combinedfilm, married.
 9. (en)Compound.
 10. (en)Complex.

compound

 1. Örtbas etmek
 2. Takipten vazgeçmek
 3. Anlaşmak, uzlaşmak
 4. Terkip etmek
 5. Taksitle ödemek
 6. İçinde binalar bulunan etrafı duvarla çevrili arazi
 7. Birleştirmek, bir bütün haline getirmek
 8. Şiddetlendirmek
 9. Borç konusunda anlaşmak
 10. Bileşik, mürekkep

compound adjective

 1. Birleşik sıfat

connected

 1. Bağlı, ilgili, birleşik, bitişik, ilişkili, akraba, yakın

transistor

 1. Bk. iletken
 2. (en)Small portable radio receiver; small electrical component used to amplify voltage, output or current.
 3. Transistor, transistorlu radyo
 4. Elek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

compoundcompound adjectivecompound anglecompound archcompound beamcompound bycompound circuitcompound coilcompound curvecompound demandcompocomponentcomponent affirmationcomponent analysiscomponent bar chartconnectedconnected asconnected componentconnected manifoldconnected networkconnected offencesconnected pinconnected relationconnected setconnected spaceconnectconnect actionsconnect asconnect auto retryconnect error
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın