colo u rs ne demek?

 1. Bayrak

bayrak

 1. Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak
 2. Öncü
 3. Simge, sembol
 4. Baklagil çiçeklerinde diğerlerinden daha üstte bulunan, daha büyük olan ve çoğunlukla başka bir renkte ve yuvarlakça olan taç yaprağı.
 5. Gerektiğinde indirilip kaldırılan, açılıp kapatılan kol
 6. Hisse senedi teknik analizinde kullanılan fiyat grafiklerinde, büyük bir düşüş veya artış sonrası fiyatların kararlı bir biçimde aynı oranlarda dalgalandığını gösteren şekil.
 7. Bir ulusun, bir topluluğun veya örgütün simgesi olarak kullanılan, belli bir rengi ve biçimi olan, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş.
 8. Devletin belirli alametlerini havi ve belirli renklerde kare veya dikdörtgen şeklinde yapılmış olan bez. Sancak, alem.
 9. Çekme ağlarında ağız açıklığını sağlamak amacıyla torba ağın önüne yerleştirilen konik biçimli, mantar ve kurşun yakada ayrı ayrı bulunmakta olup elle örülerek veya hazır ağlardan kesilerek çıkartılan ağ parçası.
 10. (en)Flag.

colo r blind

 1. Renk körü

colo r blindness

 1. Renk körlüğü

u

 1. Urasil.
 2. Uridin. S.Enzim birimi.
 3. Uranyum.
 4. Soylu
 5. Uranium.

r

 1. Arjinin.
 2. Röntgen.
 3. Kimyasal bir maddedeki yan grup,Radikal.
 4. Bir bakteri suşunun inhibitöre veya bir faja direncini gösteren simge.
 5. İlâca dirençli plâzmit.
 6. Gaz sabiti.
 7. Pürin nükleosidi.
 8. Bakteri kolonisinin kaba morfolojisi.
 9. Korelasyon kat sayısı.
 10. Radyoimmünassay.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

colo r blindcolo r blindnesscolo redcolobomacolobus guerezacolocasia esculentacolocynthcoloeus monedulacologarithmcolognecolcol plasmidcol plazmidicol spacingcol widthuu beamu belgesiu biçimi eğriu biçimli dağılımu boatu boltu borusuu cıvatasıu connababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın