cizvit ne demek?

Kökeni: Fransızca

  1. İsa Derneği denilen bir Hristiyan derneğinin üyesi.
  2. Katolik kilisesi bünyesinde 16. yy'da kurulan bir cemiyet ve bu cemiyetin mensubu
  3. (en)Jesuit.
  4. (fr)Jesuite

cizvit balesi

  1. On yedinci yüzyıl ortasından on sekizinci yüzyıla değin süren dinsel öğreti balesi.
  2. (en)Jesuit ballet.
  3. (fr)Ballet de jésuites

cizvit tiyatrosu

  1. On yedinci yüzyıl ortasından on sekizinci yüzyıla değin süregelen dinsel öğreti tiyatrosu. Barok tiyatro biçemini benimsemiştir. Luther'in din reformuna karşı gerçekleştirilmiş olan ve yalnızca Katoliklere özgü bir tiyatro anlayışıdır.
  2. (en)Jesuit theatre.
  3. (fr)Théâtre jésuit

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cizvit balesicizvit tiyatrosucizvitlikcizcizalcizarecizaretcize
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın