cisimleşmiş teknik ilerleme ne demek?

 1. Bk. içerilmiş teknolojik gelişme

içerilmiş teknolojik gelişme

 1. Yeni makine ve donatım yatırımı biçiminde ortaya çıkan teknik bilgi ilerlemesi. krş. içerilmemiş teknolojik gelişme
 2. (en)Embodied technological change.

cisimleşme

 1. Cisimleşmek durumu.
 2. (en)Embodiment, incarnation.

cisimleşmek

 1. Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.
 2. (en)Materialize.

teknik

 1. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
 2. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama.
 3. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin.
 4. Yol, beceri, yöntem
 5. Teknikle ilgili bir sanata, bir bilime, bir mesleğe özgü olan.
 6. Uygulayım
 7. Fr. Fizik, Kimya ve Matematikten elde edilen bilgilerin tatbik edilmesi.
 8. Herhangi bir sanat, üretim ve öğretim etkinliği için baş vurulması gereken beceri, işlem ya da yol.
 9. Mekanik uğraşılara, sanayi ile ilgili işlere ya da uygulamalı bilimlere ilişkin.
 10. (en)Technique, technical.

ilerleme

 1. İlerlemek işi.
 2. Terfi, terakki
 3. Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme, terakki.
 4. (Lat. progressus < gressus = yürüme, adım; pro - önde, ileriye) : Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme.
 5. Bir hastalığın daha yaygın ve ağır duruma gelmesi.
 6. (en)Advance.
 7. (en)Progress.
 8. (en)Uptrend.
 9. (en)Advancement.
 10. (en)Improvement.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cisimleşmecisimleşmekcisimleştircisimleştirmekcisimleştirmemekteknikteknik adamteknik analizteknik arızateknik arıza diyasıteknik ayrıntıteknik bakımdanteknik bilgiteknik çizimteknik çizim masasıteknetekne dolutekne eksenitekne ile gitmektekne kazıntısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın