circa ne demek?

  1. Simgesi "c" olan ve herhangi bir tarihin kesin olarak bilinmediğini belirtmek üzere kullanılan sözcük. (Copyright'ın kısaltması olan "c" ile karışmaması için,circanın kısaltması genel olarak italik yazılır.)
  2. Yaklaşık, takriben
  3. Dolaylarında
  4. Aşağı yukarı

circadian

  1. 24 saatlik periyotlar veya devirlerde meydana gelen veya 24 saatlik periyotlar veya devirlerle alakalı

circadian rhythm

  1. Sirkadyan ritmleri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

circadiancircadian rhythmcircadian rhytmecircadian ritmcircaetus gallicuscircaramacircassiacircassiancircassian cheesecircassian chickencirccircirabcirahaciranciranta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın