cins horoz yumurtada öter ne demek?

 1. Çocuğun soyluluğu ve değeri daha bebekken her hâlinden anlaşılır.

cins

 1. Tür, çeşit.
 2. Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu
 3. Soy, kök, asıl
 4. Garip, tuhaf.
 5. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu.
 6. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan
 7. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup, türleri içine alan taksonomik bir grup. Örnek: İnsan (Homo), köpek (Canis), meşe (Quercus).
 8. Eşey. Genus.
 9. Bk. eşey
 10. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup türleri içine alan taksonomik bir grup, genus.

cins adam

 1. (en)Object.

horoz

 1. Tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı.
 2. Ateşli silahlarda çakmak taşına veya merminin kapsülüne vurmaya yarayan metal parça
 3. Kapı zembereğinin mandalı.
 4. Kabadayı erkek.
 5. Bk. evcil tavuk
 6. (en)Striker.
 7. (en)Firing-pin.
 8. (en)Cock.
 9. (en)Rooster.
 10. (en)Chanticleer.

yumurta

 1. Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre.
 2. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
 3. Tavuk yumurtası.
 4. Er bezi.
 5. Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.
 6. Genellikle yuvarlak şekilli, dişi eşey organında mayoz bölünmeleri sonucu teşekkül eden haploit kromozom sayılı, erkek eşey hücresi ile birleşerek zigotu meydana getiren, büyük, hareketsiz, bir hücre. Ovum.
 7. Ovulasyonla infundibulumdan yumurta kanalına geçen ve ikinci mayoz bölünmeyi henüz tamamlamamış olan büyük dişi cinsiyet hücresi, ovum, makrogamet. Yumurtanın çekirdeğinde vezikula germinativa adı verilen açık renkli kromatinle makula germinativa adı verilen koyu kromatin toplulukları bulunur.
 8. Kanatlılar tarafından üretilen ve insan gıdası olarak kullanılan hayvansal gıda maddesi.
 9. Büyükbaş hayvanların but kısmında bulunan ve diz ekleminin iç kısmından kalça eklemine doğru uzanan yumurta biçiminde, ortalama 2-3 kg ağırlığındaki et parçası.
 10. Genellikle yuvarlak biçimli, dişi eşey organında mayoz bölünmeler sonucu oluşan, haploit kromozom sayılı, erkek hücresiyle birleşerek zigotu meydana getiren, büyük hareketsiz bir hücre, ovum, dişi üreme hücresi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cinscins adamcins adıcins cibilliyetcins cinscins çekerliğicins farkı gözetmemecins grubucins hayvancins isimcincin başka seytan başkacin cin bakmakcin çalığıcin çarpmakhorozhoroz ağırlıkhoroz akıllıhoroz ayağıhoroz bakısıhoroz dovüşühoroz döğüşühoroz dövüşühoroz dövüşü alanıhoroz dövüşünden de beterhorographyhorologehorologichorologicalhorologist
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın