chromosomal aberration ne demek?

 1. Kromozom anomalisi

kromozom

 1. Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatin ipliklerinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, bazı yeteneklerin yeni bireylere geçmesine yarayan, kıvrık çubuk biçimindeki cisim.
 2. Kromatinden oluşan ve çekirdek bölünmesi sırasında ipliksi veya çubuksu yapılar şeklinde görülen, gen taşıyan yapılar.
 3. (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Prokaryot ve ökaryot hücrelerin çekirdeğinde bulunan, sayısı ve şekli her canlı için sabit ve belli olan, hücre bölünmesi şurasında iplikler hâlinde ortaya çıkarak koyu renkli boyanan yapılar.kromozomlar üzerinde genler dizilidir. Herkromozom çok uzun bir DNA molekülü ile bu molekülle birlikte bulunan proteinlerin çok sayıda sarmallar meydana getirmesiyle hücre bölünmesinin metafaz safhasında belirgin olarak ortaya çıkar. İnterfazda sarmalların kısmen ya da tamamen çözünmesi sebebiyle ayırt edilemezler. Prokaryot hücrelerin tek DNA molekülüne dekromozom denir.
 4. Hücre bölünmesi anında kromatin ipliklerinin kısalıp kalınlaşmasıyla ortaya çıkan, üzerinde her türde belli sayı ve biçimde genleri taşıyan, DNA molekülü ve onun yardımcı proteinlerini içeren, ışık mikroskobunda incelenebilinen ve sentromerlerin bulunduğu yere göre metasentrik, submetasentrik, akrosentrik ve telosentrik kromozomlar olarak adlandırılan koyu renkli cisimcikler.
 5. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan DNA ve nükleoproteinden oluşmuş, karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatin ipliklerinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, bazı karekterlerin yeni bireylere geçmesini sağlayan kıvrık çubuk biçimindeki yapı.
 6. (en)Chromosome.
 7. (al)Chromosome
 8. (fr)Chromosome

chromosomal aberrations

 1. Kromozom bozuklukları

chromosomal

 1. Kromozomlarla (bir organizmanın genetik kodunu içeren çubuk şeklindeki yapılar) alakalı
 2. Kromozomal

aberration

 1. Mantık noksanlığı
 2. Anormal gelişme, anomali
 3. Hata, dalalet, doğru yoldan ayrılma, inhiraf
 4. Yan delilik, akıl hastalığı
 5. Sapıklık
 6. Sapınç, sapma
 7. Adese veya ayna sisteminde bütün ışınların bir noktaya toplanamaması.
 8. Aberasyon

Türetilmiş Kelimeler (bis)

chromosomal aberrationschromosomalchromosomal mutationchromosomal theorychromosomal tubuleschromosomallychromosomchromoscopeaberrationaberration of the needleaberrationalaberratioaberratio lactisaberratio mensiumaberratio testisaberratedaberranceaberrancyaberransaberrantaberrant artery
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın