chrism chrisom ne demek?

 1. Kutsal mesh yağı.

kutsal

 1. Güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.
 2. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes
 3. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen.
 4. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.
 5. Ahlaksal yetkinliğe ulaşan, bu yolla Tanrı'ya yakınlaşan kişilerin niteliği (azizler, evliyalar, ermişler).
 6. Güçlü bir dinsel saygı uyandıran veya uyandırması gereken kimse, mukaddes.
 7. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen.
 8. Uğur getirdiğine inanılan.
 9. Kudsi, kutlu mübarek, mukaddes.
 10. (en)Holy.

chrism

 1. Kutsal vücut yağŸı

chrismakkuh

 1. ("Christmas {Noel}" ve "Hanukkah {Hanukah}" kelimelerini karışŸımı) Chrismukkah, Chrismakkah, hem Hıristiyan bayramı Noel hem de Musevi bayramı Hanukah'a özgü etkinlikler içeren festival kutlaması

chrisom

 1. Vaftiz sırasında çocuğa giydirilen beyaz elbise.
 2. Çocuğun vaftiz giysisi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

chrismchrismakkuhchrismukkahchrischrisomchrimbochrematisticschrestomathy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın