channel conflict ne demek?

 1. Dağıtım kanalı çatışması

dağıtım

 1. Dağıtma işi, tevzi.
 2. Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi.
 3. Yapımcılar ile oynatımcılar arasında aracılık yapan, oynatımcılara kiralamak üzere bir filmindağıtım hakkını belirli bir süre için yapımcıdan satın alarak çalışan sinema işleyimi kolu
 4. Filmin yapımcıdan alınarak oynatımcıya kiralanması işi.
 5. (en)Distributing.
 6. (en)Distributive.
 7. (en)Dividing.
 8. (en)Distribution.
 9. (en)Handling.
 10. (en)Circulation.

channel content

 1. Kanal içeriği

channel command word

 1. Kanal komut sözcüğü

conflict

 1. Bağdaşmamak, tutmamak
 2. Savaşmak
 3. Çatışma
 4. Uyuşmamak
 5. Psikiyatride, iki adet uyumsuz ve birbirine zıt arzunun ya da duygunun bilinç altında mevcut olması
 6. Çekişmek
 7. Anlaşmazlığa düşmek
 8. Anlaşmazlık, ihtilaf, fikir ayrılığı
 9. Zıtlaşmak
 10. Çekişme, çarpışma, zıtlaşma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

channel contentchannel command wordchannel capacitychannel catfish diseasechannelchannel channel 1channel 2channel adapterchannel attachedchannel barchanchan theaterchanachanbarchancconflictconflict about convocation competenceconflict formsconflict historyconflict informationconflict of interestconflict of lawsconflict resolutionconflict tablesconflict viewerconflagrationconflateconflationconfabconfab or conflabconfabulateconfabulationconfarreation
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın