celi yazı ne demek?

 1. Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş, iri sülüs Arap harfli levha yazısı

  Sülüs, nesih ve celi yazılarda gösterdiği ustalığı herkes göstermez.

  S. Birsel

celi animation

 1. Saydam yaprakla canlandırma

celi coat

 1. Hücre örtüsü

yazı

 1. Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi.
 2. Alfabe.
 3. Harfleri yazma biçimi.
 4. Herhangi bir harf düzeninde biçim ve sanat bakımından özellik gösteren tür.
 5. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü
 6. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale
 7. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
 8. Yazgı.
 9. Düz yer, ova, kır.
 10. Seslerin harflerle, hecelerle veya resimlerle gösterilmesi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

celi animationceli coatceliceliacceliac arteryceliac diseasecelibcelibacycelibatariancelibatecelcel animationcelacelabcelabeyazıyazı basımıyazı başlığıyazı biçimiyazı bilgisiyazı bilimciyazı bilimiyazı bireyselliğiyazı boyutunu küçültyazı çevirimiyazyaz boyunca beslemekyaz boz tahtasıyaz boz tahtasına çevirmekyaz buğdayı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın