categorical grouping ne demek?

  1. Farklı kategorilere göre gruplandırma

categorical

  1. Kesin, açık
  2. Koşulsuz
  3. Kategorik

categorical data

  1. Kategorik veriler

grouping

  1. Gruplara ayırma
  2. Öbeklenme
  3. Toplama, toplanma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

categoricalcategorical datacategorical designationcategorical imperativecategorical judgementcategorical propositioncategoricallycategoricalnesscategoriccategoric objectioncategoric refusalcategorematic expressiongroupinggrouping of assetsgrouping ordergrouping symbolgroupintervalgroupiegroupgroup accentgroup accountgroup actiongroup addressgrouchgrouchilygrouchinessgrouchogrouchy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın