butokarboksim ne demek?

  1. Soluk kahverenkli, sıvı, suda az çözünen, alifatik hidrokarbonlarda güç çözünen, hidrokarbonlar, esterler ve ketolarla karışabilen, temas ve mide zehri olarak etkiyen, oksim karbamat türevi bir madde.
  2. (en)Buthocarboxim.
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın