business ne demek?

 1. İş
 2. İş yeri
 3. Ticaret
 4. Faaliyet, görev, alım satım
 5. Meslek, vazife
 6. Mesele, problem, konu
 7. Ticarethane, firma

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.

business activity

 1. Iş etkinliği

business activity statement

 1. Bas

Türetilmiş Kelimeler (bis)

business activitybusiness activity statementbusiness administrationbusiness administratorbusiness agentbusiness agreementbusiness applicattonbusiness assetsbusiness barometersbusiness basebusidebusidenbusierbusiestbusily
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın